Realizácia osvetlenia počas rekonštrukcie Domu kultúry v Trnave.
Z použitých svietidiel vyberáme: